Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen MAA.

VOORTGANG ROND MKBA OP KENGETALLEN.                                                                                                


Hoe gaat het intussen met de MKBA over MAA. 

Voorgeschiedenis.

De Alliantie tegen Uitbreiding MAA heeft steeds gepleit voor een MKBA over de toekomst van luchthaven MAA. Een MKBA is een maatschappelijke kosten-baten analyse. Daarin worden álle effecten van een investeringsbeslissing onderzocht en vastgesteld. De economische en financiële, maar óók de maatschappelijke en de gezondheidseffecten.

Liefst 19.000 inwoners van Zuid-Limburg hebben het verzoek om een MKBA ondersteund in de petitie die op 8 november 2019 aan gouverneur Bovens en aan het Limburgs Parlement is aangeboden.

Op grond van zo’n MKBA kun je verantwoord besluiten over grote infrastructurele projecten. Normaal doet een overheid dat ook. Maar niet het bestuur van onze Provincie Limburg. Die wil pas een ‘soort van’ een MKBA laten doen als het te laat is: als er weer 25 miljoen is geïnvesteerd in baanvernieuwing en vele miljoenen in nieuwe parkeergelegenheid, en als er al een nieuw Luchthavenbesluit ligt. Het paard achter de wagen spannen heet dat.

Daarom heeft de Alliantie als vertegenwoordiger van vele betrokken burgers haar verantwoordelijkheid genomen en zelf het initiatief genomen tot uitvoering van een MKBA. De Alliantie heeft enkele gerenommeerde onderzoekers in de arm genomen, die goed thuis zijn in de luchtvaartwereld en ervaren zijn in het toepassen van de MKBA-methodiek. En er is in februari een crowdfunding gestart om de daarvoor vereiste financiële middelen bijeen te brengen.

Stand van zaken per eind mei.

Eind mei is het streefbedrag van de crowdfunding van 25.000 euro voor 95 % bereikt. Dat mag gerust een groot succes heten. En een nieuw bewijs dat velen de noodzaak van een MKBA over MAA onderschrijven.

Ook de MKBA zelf is – in conceptvorm – grotendeels gereed. Begin juni bespreekt de stuurgroep van de Alliantie dat concept met de onderzoekers. Daarna volgt nog een bespreking met een klankbordgroep van belanghebbenden bij MAA. We verwachten dat we eind juni de eindversie van de MKBA kunnen aanbieden aan de inwoners van Zuid-Limburg en aan het Limburgs Parlement.

De inzichten en conclusies van de MKBA kunnen zo een rol spelen in het adviestraject over de toekomst van MAA, waarmee Pieter van Geel bezig is, en in de discussies ter voorbereiding op de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit.

MAA in 2020.

Intussen is in dit voorjaar de context van MAA grondig veranderd en is het toch al sombere toekomstperspectief van de luchthaven buitengewoon ongewis geworden. Bovenop de miljoenen gemeenschapsgeld die in een normaal jaar moeten worden bijgepast , komen er dit jaar nog eens vele miljoenen bij. De inkomsten van MAA zijn immers grotendeels opgedroogd. Corendon vliegt voorlopig niet en vertrekt misschien wel terug naar Schiphol. Voor enkele grote vaste vrachtklanten geldt hetzelfde, waardoor de helft  van de vracht op MAA wegvalt. In de pas verschenen Luchtvaartnota zit geen enkel aanknopingspunt voor MAA en voor de Provincie op steun van het Rijk of van de Schipholgroep.

In een periode waarin elke luchthaven en elke luchtvaartmaatschappij zich moet bezinnen op zijn toekomst en voortbestaan geldt dat eens te meer voor een luchthaven als MAA, waarvoor feitelijk geen markt is en die dus geen reden van bestaan heeft.

De door de Alliantie opgedragen MKBA zal een belangwekkende bijdrage leveren aan de discussie en besluitvorming over de toekomst van luchthaven MAA.

28 mei 2020, Frank Wormer