Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

VOORTGANG ROND MKBA OP HOOFDLIJNEN.


Omwonenden vliegveld doneren voor MKBA onderzoek.  

Er is nu al meer dan €10.000 ingezameld voor een onderzoek dat de beweging tegen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport (MAA) laten uitvoeren. Tot nu toe werd alleen in beperkte kring om geld gevraagd. Er wordt nu een digitale folder verspreid om aan meer mensen in Zuid-Limburg een bijdrage te vragen. Hiermee wil men de benodigde €25.000 bij elkaar krijgen. Nog nooit zijn alle voordelen en nadelen van MAA systematisch op een rij gezet. Een middel daarvoor is een Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA). Onder druk van 19 duizend handtekeningen wil de Provincie dat wel doen, maar pas nadat zij beslissingen heeft genomen over nieuwe investeringen. Ook wil de Provincie niet laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van een eventuele sluiting van MAA. Daarom heeft de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA zelf opdracht gegeven voor een MKBA. Er is gekozen voor een ‘MKBA op hoofdlijnen’, omdat de resultaten dan snel beschikbaar komen en de kosten ervan te overzien zijn. Na de coronacrisis zal een herbezinning op de luchtvaart nodig zijn en dus ook een fundamentele herbezinning op de positie van MAA. Daarvoor is objectieve informatie via een MKBA van extra belang.

Het onderzoek loopt nu. Binnenkort is een concept beschikbaar, dat via een digitale consultatieronde aan alle relevante partijen voorgelegd wordt voor commentaar.

Tekst en ontwerp: Alliantie.