Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Nieuws. 

Kijk ook op de "meten is weten" pagina voor nieuws over de Sensornet meetpalen.

Er staat weer een bijeenkomst van omwonendenMAA gepland. Noteer: woensdag 12 februari om 19.00 uur in De Notenbalk in Ulestraten. Zoals u van ons gewend bent zorgen we weer voor een boeiend programma met interessante -en deskundige gasten. 


In november en december waren we regelmatig op de publieke tribune te vinden. MAA stond op de staten-agenda. Leden van de Alliantie maakten stevig gebruik van het recht op inspreken. Ook MAA stuurt medewerkers naar de inspreek microfoon. Zij zijn het zat dat hun werk zoveel kritiek krijgt. Dat kan ik goed begrijpen. Het is ook erg teleurstellend dat je werkgevers niet in staat zijn om MAA beter in de publiciteit te krijgen. Voeg daar ook nog de grote gezondheid risico's bij die deze werknemers 8 uur per dag ondergaan en het feit dat ze nu opeens ambtenaar bij de Provincie zijn. Tijd voor een functionerings gesprek !

Voor de veiligheid op MAA trekt de Provincie jaarlijks 5 miljoen uit, en de 25 miljoen voor de grote beurt van de landingsbaan wordt uitgesteld tot oktober 2020. Tevens moeten er miljoenen gereserveerd worden voor een Corendon parkeergarage langs de A2. 

De VVD zorgde ervoor dat er geen MKBA komt naar de variant: "geen vliegveld".  "Dat is niet aan de orde" zegt de Depute gesoufleerd door Ge Waeijen. Maar het kwaad is al geschied. Zoveel publiciteit over "geen vliegveld" maakt potentiële investeerders kopschuw en bestaande bedrijven zoals SAMCO dreigen al met grote claims en zetten hun investeringen stop. OmwonendenMAA komt binnenkort met verder uitgewerkte plannen over die 200 ha. Bekijk hier de video van de aanbieding van de petitie aan dhr Bovens Gouverneur van de Provincie Limburg.   

Wat een fantastisch resultaat: ruim 19.000 Limburgers hebben de petitie getekend de afgelopen maanden. 13 Juni, tijdens de kwartaalbijeenkomst in Ulestraten, werd er afgetrapt door Paul Sprangers en Hedwig Darley. De directe aanleiding was het uitlekken van berichten over o.a. nachtvluchten op MAA. 

Onder de bezielende leiding van Paul en zijn team, zijn vrijwilligers in Zuid Limburg aan het flyeren geslagen, of bezochten activiteiten zoals de wandelvierdaagse en de klimaatmars in Maastricht. Op de borden tijdens het aanbieden stonden alle plaatsnamen waar handtekeningen werden verzameld. In kernen als Bemelen en Rothem werden scores van 80% gehaald. Op veel plaatsen hingen onze posters achter de ramen. Het helpt natuurlijk ook hoe MAA de laatste maanden zichzelf negatief in de publiciteit bracht waardoor mensen graag hun handtekening plaatsten. 

Vrijdag 8 november overhandigde Hedwig de gouverneur een brochure waarin de geschiedenis van 75 jaar vliegveld Baek helder laat zien dat de provincie al bijna €100 miljoen in een prestige project heeft gestoken en dat diezelfde provincie het nu voor €1 terug koopt !!! In de statenzaal hield Frank Wormer namens de Alliantie een vurig betoog voor een fundamentele her -bezinning over MAA in de vorm van een MKBA.  Helaas stemde een meerderheid van de statenleden hier tegen. We zijn hierover in gesprek met het ministerie. Wordt vervolgd.   

Frank Wormer maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Je kunt de statenleden dan 5 minuten toespreken. Foto's Ger Willems.

Bijeenkomst OmwonendenMAA perfect getimed. 

We wisten van onze bronnen binnen MAA dat er spanningen waren tussen de Provincie en Durmaz, de concessiehouder, maar dat die al na 3 jaar het bijltje erbij neergooit verraste ook ons. Geeft aan hoe ernstig de situatie bij MAA is. Dr. Walter Manshanden econoom en specialist op dit gebied is heel duidelijk: "Sluit de boel. Als de vrije markt constateert dat de luchthaven niet rendabel is, kan een overheid het onmogelijk rendabel maken. De provincie mag er namelijk geen geld in pompen. Dat is concurrentievervalsing met omringende vliegvelden. Binnen de Europese Unie hebben we afgesproken dat dat niet mag". 

Foto: Ger Willems.

Ook onder omwonenden waren deze geluiden te horen. Geen vluchten meer tussen 6 en 7 uur en  niet meer na 23.00 uur, dus geen nachtvluchten. Maar Ge Waeijen en ook Jos Roeven konden ons dat niet toezeggen. Hardnekkig blijft de Provincie vasthouden aan het feit dat MAA hoort bij de basis infrastructuur van onze provincie. Iets dat in 2014 is vastgesteld. Wij vinden dat de wereld daarna is veranderd !! Hoogste tijd voor een MKBA vonden de aanwezigen. Maar ook daar zag Maarten van der Sande (top ambtenaar Provincie) geen heil in. Uit het publiek kwam nadrukkelijk wel de wens voor zo'n onafhankelijk onderzoek dat nu snel moet komen voordat de Provincie nog meer miljoenen in MAA gaat pompen. Denk aan de 25 miljoen die nodig zijn voor groot onderhoud aan de landing baan. Was het dan alleen kommer en kwel? Nee; het feit dat alle verantwoordelijken van MAA en Provincie aan tafel zaten bij ons kwartaaloverleg is positief.    


Het L1 radioprogramma De Stemming opende met een discussie tussen MAA en de VVV Limburg. In cafe Forum in Maastricht werden Jos Roeven dir. MAA en Wynand Vogels bestuurslid van de VVV Limburg aan de tand gevoeld over de stelling of de uitbreiding van MAA ten koste gaat van de ondernemers in het toerisme. Voor Wynand Vogels was dat zeker het geval. 

Wynand Vogels bestuurslid VVV Limburg.

Persoonlijk zag hij een terugloop in het aantal reserveringen voor de camping van zijn dochter sinds 2017. Natuurkampeerterrein Hoeve Krekelberg in Schinnen moet het hebben van rust en natuur en juist die wordt verstoord door MAA. Uitgerekend rond 6 uur in de ochtend en 's avonds tegen 23 uur en vaak nog later komen de Corendons die voor slaapverstoring zorgen. Jos Roeven bracht daar tegen in dat het maar enkele vliegtuigen van MAA zijn en dat de meeste vliegtuigen van andere luchthavens afkomstig zijn die deze overlast veroorzaken. Ook zal de energietransitie zorgen voor elektrisch vliegen en dan veroorzaken we helemaal geen overlast meer. Waarop Wynand Vogels antwoorde dat dat elektrisch vliegen van de aanwezigen hier wel niemand meer zal meemaken. Als MAA zijn groeiplannen doorzet en zeker als er ook nog nachtvluchten komen dan gaan veel horeca ondernemers in Zuid Limburg failliet de komende jaren, en dat in een sector waar 21.000 fte's werkzaam zijn, aldus Wynand Vogels van de VVV.  


Vrijdag 6 september waren we wederom te gast bij de Provincie. Nu voor het agenda punt 8.1 MAA. Eigenlijk zou er een kwartaal rapportage op de agenda staan over MAA, maar die was om onduidelijke redenen geschrapt. Reden voor Groen Links om vragen te stellen over MAA naar aanleiding van de berichten in de pers de laatste weken. Als MAA op de agenda staat mag er ingesproken worden. Met 4 man/vrouw sterk is dat ook gebeurt. Uniek was dat ook een vertegenwoordiger van VVV/Recron het woord voerde over de overlast waar hun leden steeds meer over klagen. Na de insprekers was het woord aan Andy Rossel van Groen Links die later bijval kreeg van de SP'er Rob van Caldenkerken  en van de Partij van de Dieren. Alle 3 waren ze zeer kritisch over MAA. Hoe kan het dat de baas van MAA;  de Provincie, tegen nachtvluchten is terwijl MAA wel nachtvluchten wil. Wie is eigelijk de baas op MAA? De depute Joost van den Akker (VVD) bevestigde nog maar eens dat hij het onwenselijk vindt dat er nachtvluchten komen. Maar zoals terecht werd opgemerkt is het minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD), die deze beslissing binnenkort neemt. 

Wat ook een heikel punt wordt de komende tijd is de "revitalisering van de landingsbaan" in gewoon Nederlands: nieuw asfalt. Staat al in de begroting voor €25 miljoen !!! en over welke baan hebben we het dan die van 2500 of die MAA wil van 2750 meter? In een gesprek met ambtenaren van de Provincie hoorden we dat er 3 maanden gewerkt gaat worden aan de baan en het gaat niet alleen over een nieuwe toplaag maar tot een paar meter diep zal er worden uitgegraven. Misschien wordt er ook 's nachts gewerkt! Ge Waaijen (MAABI) is verantwoordelijk en zal zorgen voor de communicatie met de omgeving. Veel verse statenleden waren hiervan niet op de hoogte en er werd gesuggereerd dat dit ook de reden was van het niet doorgaan van de kwartaal rapportage. De depute wil nu eerst de begroting in oktober er doorheen jassen en er daarna over discussiëren. Niet dus ! Gelukkig was een meerderheid het hier niet mee eens en zal Groen Links de vinger aan de pols houden. Ook was er veel onduidelijkheid over de communicatie met omwonenden. Volgens de depute was er regelmatig overleg en worden we overal bij betrokken. Luid boe geroep van de publieke tribune volgde. Fons Latour (MAA) zei het in de laatste CRO vergadering heel duidelijk. In gesprek gaan met de omwonenden daar "kreeg hij de handen niet voor op elkaar bij MAA", en eerder dit jaar had Ge Waaijen (dir. MAABI) zich ook al negatief uitgelaten over het weer opstarten van de gesprekken met omwonenden. Ook in het omgevingsconvenant van dhr. Vrehen worden we wel genoemd maar zitten we nergens aan tafel. Het enige dat we doen is de CRO leden omwonenden vragen onze zaak te bepleiten. Het is toch te gek voor woorden dat professionele organisaties niet in staat zijn om met een burgerbelangen groep in discussie te gaan. MAA heeft nota bene sinds een jaar een manager communicatie in dienst !  

Ook over de dakpannen incidenten werd door partij Lokaal Limburg aangekondigd dat zij het niet eens waren met de oplossing van MAA en Provincie. Ook de gemeenten Beek en Meerssen hebben hierover een brief geschreven aan de minister.  Maar het belangrijkste wat ter sprake kwam is de MKBA , de maatschappelijke kosten baten analyse. Als we het niet eens zijn over de kosten en de opbrengsten en het maatschappelijk nut van MAA, laten we dat dan eens serieus uitzoeken door een echt onafhankelijk instituut met draagvlak bij alle stakeholders en betrokkenen. Daar kun je toch niets op tegen hebben. Ook Forum voor Democratie was het hier mee eens. Bij MAA en de Provincie zure gezichten bij dit onderwerp. Zeker toen Groen Links zei dat dan ook alle scenario's onderzocht moeten worden, dus ook de variant van: geen vliegveld meer, maar hoogwaardige arbeidsplaatsen in de sfeer van Campussen en de Einstein telescoop zodat we de hoog opgeleide jongeren hier in Limburg houden en natuurlijk veel groen.  Wordt ongetwijfeld vervolgd.    

 Veldeke zaal in het bestuursgebouw van het Provinciehuis.

Op de CRO vergadering van 26/8 gaf Jos Roeven een toelichting op zijn visie op de toekomst van MAA. 3 Punten sprongen eruit.  1. Hij wil een gelijk speelveld voor MAA t.o.v. de andere vliegvelden. 2. Een betere bereikbaarheid van MAA met openbaar vervoer en 3. Ook groei buiten de vergunning moet mogelijk zijn. 

Voor een goed beeld. Jos is zetbaas van Durmaz de exploitant van MAA. Jos moet targets halen van Durmaz en zijn Israëlische partners. Tot nu toe zijn er nog steeds geen zwarte cijfers bij MAA. (zie hiervoor ook het artikel op de Home pagina.) En die komen er ook niet want alle luchthavens in Nederland draaien verlies. Terug naar Jos. 2 Jaar geleden solliciteerde Jos Roeven bij MAA. Je mag toch hopen dat hij vanuit Noord Holland de moeite heeft genomen om zijn toekomstige werkplek te bezichtigen. Dan zou hij namelijk gezien hebben dat MAA 1 baan heeft die van hek tot hek loopt en geen echte taxibanen heeft, alles moet over de landingsbaan. Vanaf MAA kun je de buren in Schietecoven de hand schudden, ook uitbreiden naar het noorden/zuiden kan niet, ook de A2 maakt dat onmogelijk, Chemelot en Maastricht moeten gemeden worden, en als je niet uitkijkt zit je in Belgisch of Duits luchtruim. Toch zei Jos ja tegen de klus "Ich schaffe das...." en "Ik kom naar U toe en neem een vla mee ....gaan we praten!" zei hij met veel bravour op 1 maart 2018 in het ASTA in Beek. Er hebben nog geen 5 gesprekken plaatsgevonden ! En nu wil hij een gelijk speelveld , zich meten met vrachtluchthaven Bierset, of Keulen Bonn of Brussel Zaventem. Zij nachtvluchten, dan ik ook zegt Jos op de CRO vergadering. MAA is en blijft een luchthaven in de bebouwde kom met beperkte mogelijkheden. Dat was de afgelopen 75 jaar zo. En ga je toch uitbreiden, en ook nog buiten de vergunning; dan levert dat onaanvaardbare problemen op (citaat van 3 ministeries) en dan zouden het wel eens de laatste 75 jaar van vliegveld Beek kunnen zijn.  

Jos Roeven, op de rug gezien in wit hemd tijdens de CRO vergadering van 26 augustus. 

 


EINDE AAN DE VLIEGSCHAAMTE ?      

De afgelopen zomer stonden er 2500 auto's die geen cent betalen voor dat parkeren. In Eindhoven zijn die parkeergelden de belangrijkste bron van inkomsten. Ga maar na. Gemiddeld betaal je € 70 voor een week vliegveld parkeren in Nederland. Bij 2500 auto's hebben we het dan over € 175.000 per week!!  Voor een heel seizoen praat je over een paar miljoen euro. Dat geld laat MAA gewoon liggen. En dat kan omdat de Provincie toch wel bijspringt. Zo wil ik ook wel ondernemen! Die Provincie dat zijn wij toch, alle belasting betalende Limburgers. Ik zou dat geld liever wel innen en besteden aan schonere lucht in Limburg. 

Reactie van MAA hierop: "Met Corendon is een fee (vergoeding) afgesproken. De hoogte van dat bedrag betreft commerciële, concurrentie gevoelige informatie waarover wij geen mededelingen doen".  Inmiddels weten we van Jos Roeven dat die fee €20,- per ticket betreft. Dat is dus een schijntje van de werkelijke kosten. Want huur van de shuttlebussen, de chauffeurs en de twee beveiligers moeten ook nog meegerekend worden. Zo blijft MAA verliesgevend.  Econoom Walter Manshanden: "De enige plekken waar in de luchtvaartindustrie nog geld verdient wordt zijn de parkeerplaatsen". Hier niet dus !!!

"Sky Gates toestel op 45 m. landt op MAA, gelukkig verleden tijd!" 

Dat was de kop boven dit artikel van enkele weken geleden. Maar vrijdag 23 augustus melden verschillende inwoners van Schietecoven (gem. Meerssen) dat "het" weer terug is. En met "het" bedoelen ze het SKY GATES vrachtvliegtuig.

Afgelopen week nog meldde De Limburger en L1 nieuws dat er 10 % minder vracht op MAA is aangekomen door de 2500 m. baan,  en dat SKY GATES en Kalitta AIR MAA niet meer aandoen. Jammer dan. Bovenstaande foto is van zaterdag 24 augustus 14.10 uur en is het bewijs dat Sky Gates gewoon blijft komen. Actieve OmwonendenMAA houden alles goed in de gaten op MAA. Daarvoor hoeven ze soms alleen maar uit het raam te kijken ! 

Met die teruglopende vracht valt het ook reuze mee. MAA wil ons dat doen geloven. Maar ook hier attendeerden omwonenden ons op een "volle bak" aan vrachtvliegtuigen op zaterdag ochtend 24/8. 3 Vrachtkisten op het Noord platform en deze 2 grote jongens van SKY GATES en Saudi Cargo op het Oostplatform. (Overigens met de lichtmast is niks mis, dat kwam door de warmte.) 


 

Hier ziet u een foto van de CRO vergadering in het gemeentehuis van Beek. Op www.cromaastricht.nl kunt u nalezen waar die CRO voor staat en wie er zitting in hebben. Zo gauw er een datum bekend is hoort u dat van ons via de app en deze website. We rekenen weer op een volle publieke tribune.