Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

NIEUWS.


Geverik zaterdag 24 oktober.                                                                                                                            11 Keer een geluidoverlast tussen 85 en 93 dB tussen 06 en 20.00 uur !!! Die pieken van +90 dB worden veroorzaakt door landende Boeings 747. De +_ 80 dB 's zijn vertrekkende vrachtvliegtuigen. Bij die laatste categorie komt de overlast van kerosine stank er nog bij. 

Vergeet verder niet dat bij het landen als de wielen de grond raken het naar verbrand rubber ruikt, vervolgens er op de motoren wordt afgeremd (reverse) met 85 dB en dan het taxiën (70 dB) naar de draaipunten waar ook weer flink gas gegeven moet worden om te draaien (82 dB) terug taxiën over de landingsbaan (MAA heeft geen taxibanen omdat daar hier geen plaats voor is !) met 65 dB naar het noord platform om daar te parkeren en nog 15 min. aan 65 dB met stationair draaiende motoren. Dat laatste betekent weer voor Geverik en omgeving kerosine stank! Laat je dus niet wijsmaken dat het maar alleen het moment van overvliegen is dat direct omwonenden overlast bezorgd. 

Dat verklaard ook de grote hoeveelheid klachten. De CRO deed daar in haar laatste vergadering erg badinerend over. Er zou maar in het wilde weg geklaagd worden en mensen zouden aangespoord worden om maar zoveel mogelijk te klagen bij het KICL. Op grond van het bovenstaand voorbeeld van 24/10 kun je zeker 50 gegronde klachten indienen bij het KICL als direct omwonenden, inclusief grondgebonden geluid. Voeg daarbij dat door corona veel meer mensen thuis werken in de 20 kernen om de baan en het hoeft dus niemand te verbazen dat het aantal klachten explosief is toegenomen. Het aantal ernstig gehinderden is zodoende ook toegenomen door de sterke toename van vrachtvliegtuigen. We blijven het zeggen tegen: Pieter van Geel , de Provincie, MAA , de gemeenten Beek en Meerssen:                   MAA mag geen vrachtluchthaven worden, dat kan niet , dat past niet bij een vliegveld in de bebouwde kom. Of zoals 3 ministeries vast stelden "MAA met een noord-zuidbaan levert onaanvaardbare overlast op voor de omwonenden."    

Je kon erop wachten ! 

Zondag was het weer raak. Omstreeks 09.35 uur komt vlucht SVA941over Beek om te landen op MAA. Door de sterke vortex (luchtwervelingen achter een vliegtuig) liggen even later de pannen op straat in "Achter de Beek" in het centrum van Beek. De bewoner van het pand wijst aan bij welke daken er de afgelopen jaren pannen zijn afgewaaid. Zeker bij 5 hoge daken is dat het geval. Gelukkig zonder persoonlijke ongelukken of wat vaker hier gebeurt geparkeerde auto's i.v.m. begrafenissen. 


Saillant detail is dat het hier gaat om een dak in uitstekende staat en waarbij alle pannen vastgelegd zijn. Volgens MAA zou dat de oplossing moeten zijn. Niet dus! Ook is de veroorzaker van deze overlast steeds het 747-400 vrachtvliegtuig. Dit is ook het vliegtuig waar bij het KICL de meeste klachten over binnenkomen. Als Omwonenden MAA dringen wij er bij MAA op aan om dit vliegtuig te weigeren op MAA.Veel eerder dan verwacht staat de teller onder aan deze pagina's op 30.000 bezoekers!!!                 

1 April j.l. noteerden we nog de 20.000 en nu 4 1/2 maand later bereiken we deze mijlpaal. U weet ons goed te vinden en stelt blijkbaar prijs op kritische informatie. Maar u bent ook kritisch in uw commentaren als we te snel conclusies trekken zoals die mededeling over de start voor 6.00 uur vorige week donderdag. 

30.000 In nog geen 18 maanden en dan te bedenken dat Provincie en CRO al vanaf december vorig jaar proberen een on line platform te starten met 1500 volgers. En dat door een professioneel web -en ICT bureau en folders die huis aan huis bezorgd zijn. (Kosten waarschijnlijk meerdere 10.000 Euro's van ons belasting geld!) (Lees ook ons bericht hierover op deze pagina hieronder.) Terwijl wij omwonenden alles vrijwillig doen en tegen minimale kosten.(€8 per maand voor de hosting van deze website !)  


Deze 30.000 bezoekers past ook in het beeld van de ruim 19.000 handtekeningen die door de Alliantie vorig jaar 8 november bij de Provincie aangeboden werden. En nu de crowdfunding voor ons eigen MKBA dat al bijna €25.000 heeft opgeleverd !!!                         

Hartelijk dank voor deze geweldige steun.  


Een voorbeeld van de geluidoverlast op donderdag 13 augustus. Het gaat om piekgeluid (want dat is het geluid dat omwonenden horen) gemeten door de Sensornet meetpaal, geïnstalleerd door de Provincie; eigenaar en exploitant van MAA. De microfoon staat op de Geverikerstraat op 500 meter van de baan en het Noordplatform. 

Let ook op dat de overlast al start om 5.40 uur met 68 dB. Volgens Jos Roeven (CEO van MAA) is de luchthaven dan helemaal niet open!                                                                                                      Om 5.41 uur is er op MAA vliegtuig-geluid te horen van 82.7 dB in Geverik. Normaal betekent dat, dat er een toestel opstijgt in zuidelijke richting. Zo gaat dat al vanaf september 2017. Vandaar dat we daar nu ook vanuit gingen. Maar onderzoek bij meetpalen in Meerssen en Rothem etc. leveren hiervoor geen bewijs. Dus dat trekken we terug.  Blijft over wat het dan wel is geweest want 3 microfoons liegen niet. We zoeken dat uit. Wordt vervolgd.

Vervolgens 8.40 uur 85,7 dB, 9.20 uur 90,4 dB, 11.10 uur 88,2 dB, 12.20 uur 87,7 dB, 13.20 uur 90,3 dB, 14.30 uur 83,9 dB, 16.10 uur 89,3. dB, 17.20 uur 87 dB, 18.10 uur 95,3 dB en dan denk je dat je alles gehad hebt heeft MAA ook nog een extensie in petto om 23.51 uur start er doodleuk nog een 747 van Saudi Cargo. Die start met 72 dB om vervolgens met >100dB langs Schietecoven te denderen en daarna in Meerssen West iedereen uit de slaap te halen en via Bemelen over vakantie vierend Zuid Limburg het land te verlaten. 

Duidelijker kunnen we het u niet bewijzen. MAA is een onbetrouwbare buurman die niets gelegen is aan onze gezondheid. Gelukkig gebeurt dit terwijl Pieter van Geel zijn advies moet uitbrengen.  Ons advies: MAA weg ermee! 


Dit zijn de kampioenen overlast bezorgen, groot vrachtverkeer van juli 2020. Qatar volgt op plaats 3 met 107 vluchten van gemiddeld 92 dB in juli. Het vrachtvliegtuig op de voorgrond is van ACT Airlines een Boeing 747-481 BDSF bouwjaar 1992. Dit toestel veroorzaakt altijd meer dan 100 dB aan geluidoverlast in Geverik.  Bron: EANS , voor meer resultaten: www.MAA-Monitor.nl   

Maar ik wil u attenderen op een andere vorm van overlast. Veel meer vracht betekent ook veel meer vrachtauto's en chauffeurs. Op de afbeelding hiernaast de situatie aan het noordplatform. Vrachtwagens versperren over de volle breedte de weg. Vliegtuigkijkers wurmen zich een weg tussen de vrachtauto's. De nooduitgang voor MAA wordt geblokkeerd. 


Maar het meest storende en zeker met dit warme weer is het afval. Uitpuilende prullenbakken die niet berekend zijn op chauffeurs en toeristen en bij het oostplatform ontbreekt elke vorm van afvalbakken of toilet -en was voorzieningen voor chauffeurs.

                                            Op de foto hier beneden het watertap punt !

 

Lange tijd was het stil rondom "vliegende dakpannen", maar afgelopen zaterdag was het goed raak in Beek. 

Op de Scheperstraat bij fam. Lacroix landde rond 11.30 uur een Boeing 777 77F van Saudi Arabian Airways (vlucht SV 915) over hun huis. Daarbij kwam zoveel turbulentie vrij dat zo'n 70 pannen op de oprit en de straat terecht kwamen. Gelukkig werd niemand geraakt. 

Ook de buren hebben schade aan hun raam waar de pannen tegenaan kletterden.                                                              

De dakdekker heeft het dak provisorisch dicht gelegd. Deze week zal onderzoek moeten uitwijzen of het dak ontzet is. Daarvoor is er al een steiger langs het huis geplaatst. 

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In Meerssen west en in Geverik was het de afgelopen jaren vaker raak. MAA heeft een onderzoek laten uitvoeren en daaruit bleek dat er helaas niets aan te doen is !!! De conclusie had natuurlijk ook kunnen zijn dat het vliegveld zo kort op de bebouwing van Beek en Meerssen ligt en er met zo'n zware vrachtvliegtuigen gevlogen wordt dat deze incidenten er gewoon bijhoren. 

Het wachten is nu totdat er slachtoffers vallen. Dan zullen er wel maatregelen genomen worden. 

MAA heeft nu besloten om pannen vast te zetten als er binnen 5 jaar 2 keer zo'n incident plaatsvindt. 

De burgemeester van Beek woont op een steenworp afstand misschien dat zo'n incident haar de ogen opent !     

Een paar dagen geleden bereikte ons het bericht dat het online platform van de CRO / Provincie geen prijs meer stelt op dialoog met de omwonenden. In mei ontvingen we nog onderstaand briefhoofd met toch duidelijk het woord "dialoog" erin.


Wat is dit platform nu precies? De Provincie is op zoek naar een middel om snel en zonder fysiek contact met omwonenden onze mening te peilen door middel van "vragen, stellingen of thema's" over MAA. Men streeft naar 1500 deelnemers zodat de uitkomst als representatief gebruikt kan worden. Met 369 aanmeldingen lijkt dit nog ver weg! De provincie heeft dit digitaal platform uitbesteed aan het bedrijf @nexus.nl. Marcel Hartjes is eigenaar van dit bedrijf. Van hem is dan ook deze tekst.     


Zonder dialoog is dit platform verworden tot eenrichtings verkeer. Tekenen bij het kruisje dus!    Wij OmwonendenMAA komt dat bekend voor, dat geen dialoog! Geen overleg met de directie van MAA en ook zijn we als OmwonendenMAA niet vertegenwoordigd in de CRO. Geen onderdeel van het omgevingsconvenant van Herman Vrehen etc.  Nu die naam van deze mijnheer (ex depute) toch valt zal het u niet verbazen dat we hem tegenkomen bij de directie van @nexus. Overal kom je dezelfde oliemannetjes van de provincie tegen. Mocht u nog willen toetreden u bent gewaarschuwd ! 

  

Nieuw geluid meet systeem!  

Op de webpagina "meten is weten" schreef ik op 19 december j.l. dat het Sensornet geluid meet netwerk operationeel is. Afspraak was dat we niet alleen de dB's (geluid pieken) konden aflezen maar dat we als burgers   ook andere data zouden krijgen, zoals welk type vliegtuig veroorzaakt die geluidoverlast, hoe hoog zat het vliegtuig, welk vliegpad volgt het toestel etc. Allemaal gegevens die Sensornet paraat heeft. 

Toch lukt het de Provincie en de RUD niet om na een half jaar een rapportage bij de werkgroep klachten van de CRO op de agenda te krijgen. Laat staan dat wij als OmwonendenMAA een uitdraai van die data krijgen. Schijnbaar zijn de gegevens dermate choquerend voor de Provincie dat ze die ons niet ter beschikking stellen. Waarschijnlijk zal het aantal ernstig gehinderden door MAA behoorlijk overschreden worden als deze cijfers publiek worden. Over een transparante overheid gesproken! 

We hebben lang genoeg gewacht en gaan nu een eigen meetsysteem opzetten. Dat luistert naar de naam E.A.N.S. Deskundige achter dit systeem is ing. Gustaaf van Ditzhuijzen uit Bunde. Op de foto overhandigt hij een EANS meetunit aan Isabelle Urlings uit Geverik.  

Op de pagina "meten is weten" zullen we binnenkort de data publiceren van de EANS geluidmetingen in Meerssen en Beek.    

Horror weekend voor Geverik !!! 

Het eerste weekend van juli toont weer duidelijk aan dat groot handelsverkeer op MAA niet samengaat met de leefbaarheid van omwonenden.   

Op zaterdag begon het al om 6.33 uur. Binnen een kwartier 3 vrachtvliegtuigen direct achter elkaar met  91,6 dB, 85,4 dB en 89,2 dB! (metingen allemaal afkomstig van de Sensornet meetpaal in de Geverikerstraat. Meetpaal is geplaatst door de Provincie !) U begrijpt dat je dan klaarwakker bent op zaterdag ochtend! 


Verder op zaterdag komen er nog 3 vrachtkisten van Qatar met 92,8 dB, 94 dB en om 20.00 uur  91,3 dB.  Op zondag is het weer raak zoals u op onderstaande grafiek van Sensornet kunt zien. Gedurende de zondagochtend 7 keer geluidsoverlast van meer als 90 dB !! De grootste boosdoener is Qatar Airways. (In mei vloog deze firma 140 keer op MAA, bron EANS).                   

  


En dan gaat het nog alleen om de landingen. Full power starten vanaf Geverik is ook goed voor gemiddeld 86 dB, om nog maar te zwijgen van de kerosine stank die dan over ons heen komt, en  de (ultra) fijnstof.                                                                                                                                              In een kaderbrief heeft het Beekse college het over omgevingsafspraken met een focus op de balans tussen economie en leefbaarheid. Geverik nodigt de raad van Beek uit om met eigen ogen, oren en neus te komen vaststellen hoe slecht het met die leefbaarheid gesteld is.   

De tweede CRO vergadering van dit jaar was in het Provinciehuis. Vanwege corona was er geen publieke tribune. Maar men zou zorgen voor een live stream ! Dat bleek nog niet zo simpel. Na 1 uur proberen was er nog steeds geen verstaanbaar geluid. Jammer want nu hebben we geen idee wat er besloten is; b.v. over agendapunt 15. Dat gaat over onze vraag aan de CRO om 2 plaatsen toegewezen te krijgen voor directe omwonenden. 

Omwonenden zaten met verschillende groepen voor tv's bij elkaar zoals we normaal op de publieke tribune zitten. Dan is het zuur dat een professionele organisatie als de Provincie met een ICT -en Audio Visuele dienst niet in staat is hun publieke taak uit te voeren. Het zou de CRO sieren als er snel een audio / video opname van deze vergadering aan ons beschikbaar gesteld zou worden. 


Met dit beeld moesten we het doen zonder geluid.

Pieter van Geel in gesprek met OmwonendenMAA. 

We vinden het van groot belang dat Pieter met eigen ogen en oren ziet wat u voor hinder van MAA ondervindt. Dus op de fiets naar Schietecoven waar Claire Winthagen Pieter hier laat zien en horen wat het betekent als er naast je huis een vrachtvliegtuig draait. Ook de WOZ beschikking kon Pieter inzien. Meer als € 100.000,- is er in mindering gebracht !    

Of zoals hier bij Ger en Tonny Willems waar Ger laat zien wat 45 m. en > 100 dB aan geluid overlast boven je huis met je doet. Hoge bloeddruk is dan nog de minste aandoening!  Ook heeft Pieter veel klachten ingezien die het KICL van honderden omwonenden ontvangt waar niets mee wordt gedaan !

7 Bezoeken gaven Pieter een goed beeld van de overlast die wij dagelijks ervaren. Ook het niet met ons structureel en constructief overleggen in de CRO en met MAA of de gemeente Beek is aan bod gekomen. Tegen het einde van 2020 zal Pieter van Geel zijn rapport uitbrengen. In Eindhoven zijn veel zaken uit dat rapport 1 op 1 in het luchthaven besluit van Eindhoven AirPort overgenomen.

In De Limburger kon u deze week lezen dat volgens dir. Jos  Roeven het een topjaar gaat worden voor MAA. Omwonenden is benieuwd want er wijst niets op die bewering. We kijken elke dag wat er wordt aangeboden op het noord -en oost platform. Opvallend zijn de vele pickup 's/ trucks die door Qatar Airways naar Ethiopië gevlogen worden. (Heeft niets met corona te maken, eerder met het bevoorraden van strijdende milities !? red.)  Deze informatie is uit eerste hand want we mochten de vrachtbrieven zien van enkele medewerkers van MAA. Die hadden overigens geen goed woord over voor de huidige directie. "De slechtste in 30 jaar ! Laten zich hier nooit zien en zijn zelfs te beroerd om een fatsoenlijk toilet in te richten op het noordplatform. Moeten we op zo'n plastic bouwvakkers toilet. Handen wassen en ontsmetten op noord, kan niet in deze corona tijd. Maar we moesten wel doorwerken met corona! We hebben daarom ook geweigerd om aan 75 jaar MAA mee te werken". (Namen van deze medewerkers zijn bij redactie bekend.)

Hier luxe Mitsubishi AWD auto's en pickup's nu op het oost platform.

1Limburg maakte een reportage over het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen aan MAA. Druk op het start symbool om dit filmpje te bekijken.


Op maandag 18 mei kwam minister Cora van Nieuwenhuizen naar MAA. 

OmwonendenMAA stond klaar aan de passagiers terminal om haar welkom te heten. Wil Schoonbroodt uit Schietecoven ging met haar in gesprek over de tekst op zijn bord waarop stond dat MAA in de bebouwde kom ligt en er 600 woningen op 1 km van de baan liggen. Op onze app doet Wil verslag van dat gesprek.


De pers was geïnteresseerd in onze verhalen. L1 is in gesprek met Claire Winthagen die heel veel last heeft van het taxigeluid en het draaien van vliegtuigen op de draaiplaats naast haar huis. Ook werden er tv opnamen gemaakt voor een documentaire over 75 jaar vliegveld Beek. L1 wil die eind september gaan uitzenden. 

Dank aan iedereen die gehoor heeft gegeven aan onze oproep. 


Hieronder een impressie met foto's van Hans Sinkeldam. 

 


Vrijdag 15 mei was er in Provinciale Staten, in de Statencommissie Financiën, Economische zaken en Bestuur een voortgang gesprek gepland met verkenner Pieter van Geel. In een door Corona uitgedunde zaal presenteerde Pieter de route die hij wil doorlopen om een degelijk advies uit te brengen over MAA. Pieter kende de Luchtvaartnota 2020-2050 al die een uur eerder werd gepresenteerd en voor hem was duidelijk dat de regio (Limburg) zelf moet beslissen wat er met MAA moet gebeuren. De nota laat dat open. 

Verder zei Pieter dat als uit zijn onderzoek blijkt dat MAA geen zin heeft; dan schrijf ik dat op. Het is dan aan de politiek om hier iets mee te doen. We zijn benieuwd. Tot nu toe zijn we als OmwonendenMAA positief gestemd omdat we voor het eerst in bijna 3 jaar serieus genomen worden in werk -en challenge groepen. Volgens Pieter gaan we de gevolgen van de corona crises in de luchtvaart nog jaren (5) voelen. Hieronder de dia's die Pieter liet zien. In het najaar kunnen we de eerste concepten verwachten.Normaal is 1 april de start van het vakantie seizoen voor Corendon en Ryanair. In plaats van een parkeerplaats die weer volloopt is er nu sprake van leegloop. En sinds 24 maart is de deur van de passagiers terminal van MAA zelfs dicht! 

Waar is MAA dan wel druk mee?  Die vraag legden we voor aan Hella Hendriks communicatie en marketing medewerker MAA:  Als gevolg van het Coronavirus is niets meer zoals het was. Er vliegen nagenoeg geen passagiersvliegtuigen. Ook niet van andere luchthavens. Dit betekent dat vracht, die normaal gesproken met passagiersvliegtuigen mee ging, nu anders vervoerd wordt. Namelijk in vrachtvliegtuigen. Het verkeer wordt daarom verdeeld over de beschikbare luchthavens. Dus momenteel is er inderdaad meer vrachtverkeer op onze luchthaven. De extra vluchten van Qatar zijn allen gevuld met levensmiddelen, medische apparatuur, medische instrumenten en medicijnen. Ook Ethiopian maakt extra vluchten deze weken met vracht bestemd voor behandelingen van trauma of corona. Maar ook groente, fruit en vis. Het is onze taak om de bevoorrading door te laten gaan. Protestactie bij gemeentehuis in Beek. Omwonenden hebben de CRO vergadering aangegrepen om hun ongenoegen uit te spreken over de gang van zaken bij de CRO. "We mogen tijdens de vergadering geen geluid maken ! Daarom doen we dat voor de vergadering en via onze borden tijdens de vergadering", aldus een actievoerder. In de CRO zijn de omwonenden en andere ernstig gehinderden door MAA namelijk niet vertegenwoordigd !!!
Het protest gold ook de gemeente Beek die steeds de andere kant opkijkt terwijl het nadrukkelijk ook om haar inwoners gaat. Burgemeester Mevr. van Basten heeft het over een balans tussen MAA en omwonenden. Ze zou in 2019 een werkbezoek brengen aan Geverik en Kelmond maar na die brief in het voorjaar van 2019 hebben we niets meer van haar gehoord. Maar als er bij MAA iets te doen is; b.v. de eerste schop in de grond voor het hotel bij MAA, staat ze vooraan!

Hieronder het spandoek met een tekst die niets aan duidelijk te wensen overlaat.Foto: 1Limburg.

Karnavals zondag was MAA in de ochtend gedurende enkele uren dicht !!!  Een e-mail aan alle piloten vertelde doodleuk dat er geen personeel op de toren was. Na het opstappen van de exploitant in oktober zijn het nu de luchtverkeersleiders op MAA die de exploitatie van de  luchthaven in problemen brengen.

Deze toren staat binnenkort te huur. De verkeersleiders worden vervangen door camera's en MAA wordt op afstand vanuit Schiphol bediend. Daardoor zal het nog moeilijker worden om het tekort aan verkeersleiders snel op te lossen. Komende zomer vertrekken ook nog enkele verkeersleiders op MAA in verband met het bereiken van de pensioen leeftijd. Als ook nog het oprukkende Corona virus bij Corendon en Ryanair tot minder boekingen gaat leiden zou dit wel eens roet in het 75 jarig verjaardag feestje van MAA in september kunnen gooien. 

Volle bak bij de kwartaal bijeenkomst OmwonendenMAA. 

In de zaal van De Notenbalk, die al helemaal in carnavalssfeer was, kwamen 120 omwonenden om bijgepraat te worden over onderwerpen als: SAMCO, 2500 m. baangebruik, WOZ waarde, geluidmetingen door EANS, "landschaps park MAA" en ons eigen MKBA.  

Hier is J. P. aan het woord om op te roepen om massaal bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Door de overlast van MAA ;  (verstoorde nachtrust, verstoord woongenot door ultra- fijnstof en kerosine dampen, overlast van SAMCO, toename geluidshinder etc.) maakt u goede kans om in aanmerking te komen voor een lagere WOZ waarde en dus jaarlijks honderden Euro's te besparen. De werkgroep WOZ helpt u graag met de aanvraag. (zie hiervoor de pagina: WOZ verlaging aanvragen in het hoofdmenu.)

Foto's: Ger Willems.

Het valt op dat onder de direct omwonenden de irritatie over MAA sterk aan het toenemen is. Iets wat je ook terugziet in het aantal klachten bij het KICL. De vragen en opmerkingen aan het adres van MAA en Provincie waren kritisch. Ons geduld raakt op was een veel gehoorde kreet.

Van ons secretariaat ontvangt u binnenkort alle powerpoint presentaties in de mail. 

De Provincie heeft CDA 'er Pieter van Geel als verkenner aangesteld. Zijn opdracht is om binnen het kader van de binnenkort te verschijnen Luchtvaartnota 2020 - 2050 een advies op te stellen over een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van MAA. Hij deed dat vorig jaar ook voor Eindhoven Airport. Hij zal in gesprek gaan met lokale overheden , omwonenden, experts en bedrijven. De conclusies moeten de basis vormen van nieuwe besluitvorming rond de luchthaven. 


Bekijk hier de video van de aanbieding van de petitie aan dhr Bovens Gouverneur van de Provincie Limburg.   

Wat een fantastisch resultaat: ruim 19.000 Limburgers hebben de petitie getekend de afgelopen maanden. 13 Juni, tijdens de kwartaalbijeenkomst in Ulestraten, werd er afgetrapt door Paul Sprangers en Hedwig Darley. De directe aanleiding was het uitlekken van berichten over o.a. nachtvluchten op MAA. 

Onder de bezielende leiding van Paul en zijn team, zijn vrijwilligers in Zuid Limburg aan het flyeren geslagen, of bezochten activiteiten zoals de wandelvierdaagse en de klimaatmars in Maastricht. Op de borden tijdens het aanbieden stonden alle plaatsnamen waar handtekeningen werden verzameld. In kernen als Bemelen en Rothem werden scores van 80% gehaald. Op veel plaatsen hingen onze posters achter de ramen. Het helpt natuurlijk ook hoe MAA de laatste maanden zichzelf negatief in de publiciteit bracht waardoor mensen graag hun handtekening plaatsten. 

Vrijdag 8 november overhandigde Hedwig de gouverneur een brochure waarin de geschiedenis van 75 jaar vliegveld Baek helder laat zien dat de provincie al bijna €100 miljoen in een prestige project heeft gestoken en dat diezelfde provincie het nu voor €1 terug koopt !!! In de statenzaal hield Frank Wormer namens de Alliantie een vurig betoog voor een fundamentele her -bezinning over MAA in de vorm van een MKBA.  Helaas stemde een meerderheid van de statenleden hier tegen. We zijn hierover in gesprek met het ministerie. Wordt vervolgd.   

Frank Wormer maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Je kunt de statenleden dan 5 minuten toespreken. Foto's Ger Willems.

Bijeenkomst OmwonendenMAA perfect getimed. 

We wisten van onze bronnen binnen MAA dat er spanningen waren tussen de Provincie en Durmaz, de concessiehouder, maar dat die al na 3 jaar het bijltje erbij neergooit verraste ook ons. Geeft aan hoe ernstig de situatie bij MAA is. Dr. Walter Manshanden econoom en specialist op dit gebied is heel duidelijk: "Sluit de boel. Als de vrije markt constateert dat de luchthaven niet rendabel is, kan een overheid het onmogelijk rendabel maken. De provincie mag er namelijk geen geld in pompen. Dat is concurrentievervalsing met omringende vliegvelden. Binnen de Europese Unie hebben we afgesproken dat dat niet mag". 

Foto: Ger Willems.

Ook onder omwonenden waren deze geluiden te horen. Geen vluchten meer tussen 6 en 7 uur en  niet meer na 23.00 uur, dus geen nachtvluchten. Maar Ge Waeijen en ook Jos Roeven konden ons dat niet toezeggen. Hardnekkig blijft de Provincie vasthouden aan het feit dat MAA hoort bij de basis infrastructuur van onze provincie. Iets dat in 2014 is vastgesteld. Wij vinden dat de wereld daarna is veranderd !! Hoogste tijd voor een MKBA vonden de aanwezigen. Maar ook daar zag Maarten van der Sande (top ambtenaar Provincie) geen heil in. Uit het publiek kwam nadrukkelijk wel de wens voor zo'n onafhankelijk onderzoek dat nu snel moet komen voordat de Provincie nog meer miljoenen in MAA gaat pompen. Denk aan de 25 miljoen die nodig zijn voor groot onderhoud aan de landing baan. Was het dan alleen kommer en kwel? Nee; het feit dat alle verantwoordelijken van MAA en Provincie aan tafel zaten bij ons kwartaaloverleg is positief.    


Het L1 radioprogramma De Stemming opende met een discussie tussen MAA en de VVV Limburg. In cafe Forum in Maastricht werden Jos Roeven dir. MAA en Wynand Vogels bestuurslid van de VVV Limburg aan de tand gevoeld over de stelling of de uitbreiding van MAA ten koste gaat van de ondernemers in het toerisme. Voor Wynand Vogels was dat zeker het geval. 

Wynand Vogels bestuurslid VVV Limburg.

Persoonlijk zag hij een terugloop in het aantal reserveringen voor de camping van zijn dochter sinds 2017. Natuurkampeerterrein Hoeve Krekelberg in Schinnen moet het hebben van rust en natuur en juist die wordt verstoord door MAA. Uitgerekend rond 6 uur in de ochtend en 's avonds tegen 23 uur en vaak nog later komen de Corendons die voor slaapverstoring zorgen. Jos Roeven bracht daar tegen in dat het maar enkele vliegtuigen van MAA zijn en dat de meeste vliegtuigen van andere luchthavens afkomstig zijn die deze overlast veroorzaken. Ook zal de energietransitie zorgen voor elektrisch vliegen en dan veroorzaken we helemaal geen overlast meer. Waarop Wynand Vogels antwoorde dat dat elektrisch vliegen van de aanwezigen hier wel niemand meer zal meemaken. Als MAA zijn groeiplannen doorzet en zeker als er ook nog nachtvluchten komen dan gaan veel horeca ondernemers in Zuid Limburg failliet de komende jaren, en dat in een sector waar 21.000 fte's werkzaam zijn, aldus Wynand Vogels van de VVV.  


Vrijdag 6 september waren we wederom te gast bij de Provincie. Nu voor het agenda punt 8.1 MAA. Eigenlijk zou er een kwartaal rapportage op de agenda staan over MAA, maar die was om onduidelijke redenen geschrapt. Reden voor Groen Links om vragen te stellen over MAA naar aanleiding van de berichten in de pers de laatste weken. Als MAA op de agenda staat mag er ingesproken worden. Met 4 man/vrouw sterk is dat ook gebeurt. Uniek was dat ook een vertegenwoordiger van VVV/Recron het woord voerde over de overlast waar hun leden steeds meer over klagen. Na de insprekers was het woord aan Andy Rossel van Groen Links die later bijval kreeg van de SP'er Rob van Caldenkerken  en van de Partij van de Dieren. Alle 3 waren ze zeer kritisch over MAA. Hoe kan het dat de baas van MAA;  de Provincie, tegen nachtvluchten is terwijl MAA wel nachtvluchten wil. Wie is eigelijk de baas op MAA? De depute Joost van den Akker (VVD) bevestigde nog maar eens dat hij het onwenselijk vindt dat er nachtvluchten komen. Maar zoals terecht werd opgemerkt is het minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD), die deze beslissing binnenkort neemt. 

Wat ook een heikel punt wordt de komende tijd is de "revitalisering van de landingsbaan" in gewoon Nederlands: nieuw asfalt. Staat al in de begroting voor €25 miljoen !!! en over welke baan hebben we het dan die van 2500 of die MAA wil van 2750 meter? In een gesprek met ambtenaren van de Provincie hoorden we dat er 3 maanden gewerkt gaat worden aan de baan en het gaat niet alleen over een nieuwe toplaag maar tot een paar meter diep zal er worden uitgegraven. Misschien wordt er ook 's nachts gewerkt! Ge Waaijen (MAABI) is verantwoordelijk en zal zorgen voor de communicatie met de omgeving. Veel verse statenleden waren hiervan niet op de hoogte en er werd gesuggereerd dat dit ook de reden was van het niet doorgaan van de kwartaal rapportage. De depute wil nu eerst de begroting in oktober er doorheen jassen en er daarna over discussiëren. Niet dus ! Gelukkig was een meerderheid het hier niet mee eens en zal Groen Links de vinger aan de pols houden. Ook was er veel onduidelijkheid over de communicatie met omwonenden. Volgens de depute was er regelmatig overleg en worden we overal bij betrokken. Luid boe geroep van de publieke tribune volgde. Fons Latour (MAA) zei het in de laatste CRO vergadering heel duidelijk. In gesprek gaan met de omwonenden daar "kreeg hij de handen niet voor op elkaar bij MAA", en eerder dit jaar had Ge Waaijen (dir. MAABI) zich ook al negatief uitgelaten over het weer opstarten van de gesprekken met omwonenden. Ook in het omgevingsconvenant van dhr. Vrehen worden we wel genoemd maar zitten we nergens aan tafel. Het enige dat we doen is de CRO leden omwonenden vragen onze zaak te bepleiten. Het is toch te gek voor woorden dat professionele organisaties niet in staat zijn om met een burgerbelangen groep in discussie te gaan. MAA heeft nota bene sinds een jaar een manager communicatie in dienst !  

Ook over de dakpannen incidenten werd door partij Lokaal Limburg aangekondigd dat zij het niet eens waren met de oplossing van MAA en Provincie. Ook de gemeenten Beek en Meerssen hebben hierover een brief geschreven aan de minister.  Maar het belangrijkste wat ter sprake kwam is de MKBA , de maatschappelijke kosten baten analyse. Als we het niet eens zijn over de kosten en de opbrengsten en het maatschappelijk nut van MAA, laten we dat dan eens serieus uitzoeken door een echt onafhankelijk instituut met draagvlak bij alle stakeholders en betrokkenen. Daar kun je toch niets op tegen hebben. Ook Forum voor Democratie was het hier mee eens. Bij MAA en de Provincie zure gezichten bij dit onderwerp. Zeker toen Groen Links zei dat dan ook alle scenario's onderzocht moeten worden, dus ook de variant van: geen vliegveld meer, maar hoogwaardige arbeidsplaatsen in de sfeer van Campussen en de Einstein telescoop zodat we de hoog opgeleide jongeren hier in Limburg houden en natuurlijk veel groen.  Wordt ongetwijfeld vervolgd.    

 Veldeke zaal in het bestuursgebouw van het Provinciehuis.

Op de CRO vergadering van 26/8 gaf Jos Roeven een toelichting op zijn visie op de toekomst van MAA. 3 Punten sprongen eruit.  1. Hij wil een gelijk speelveld voor MAA t.o.v. de andere vliegvelden. 2. Een betere bereikbaarheid van MAA met openbaar vervoer en 3. Ook groei buiten de vergunning moet mogelijk zijn. 

Voor een goed beeld. Jos is zetbaas van Durmaz de exploitant van MAA. Jos moet targets halen van Durmaz en zijn Israëlische partners. Tot nu toe zijn er nog steeds geen zwarte cijfers bij MAA. (zie hiervoor ook het artikel op de Home pagina.) En die komen er ook niet want alle luchthavens in Nederland draaien verlies. Terug naar Jos. 2 Jaar geleden solliciteerde Jos Roeven bij MAA. Je mag toch hopen dat hij vanuit Noord Holland de moeite heeft genomen om zijn toekomstige werkplek te bezichtigen. Dan zou hij namelijk gezien hebben dat MAA 1 baan heeft die van hek tot hek loopt en geen echte taxibanen heeft, alles moet over de landingsbaan. Vanaf MAA kun je de buren in Schietecoven de hand schudden, ook uitbreiden naar het noorden/zuiden kan niet, ook de A2 maakt dat onmogelijk, Chemelot en Maastricht moeten gemeden worden, en als je niet uitkijkt zit je in Belgisch of Duits luchtruim. Toch zei Jos ja tegen de klus "Ich schaffe das...." en "Ik kom naar U toe en neem een vla mee ....gaan we praten!" zei hij met veel bravour op 1 maart 2018 in het ASTA in Beek. Er hebben nog geen 5 gesprekken plaatsgevonden ! En nu wil hij een gelijk speelveld , zich meten met vrachtluchthaven Bierset, of Keulen Bonn of Brussel Zaventem. Zij nachtvluchten, dan ik ook zegt Jos op de CRO vergadering. MAA is en blijft een luchthaven in de bebouwde kom met beperkte mogelijkheden. Dat was de afgelopen 75 jaar zo. En ga je toch uitbreiden, en ook nog buiten de vergunning; dan levert dat onaanvaardbare problemen op (citaat van 3 ministeries) en dan zouden het wel eens de laatste 75 jaar van vliegveld Beek kunnen zijn.  

Jos Roeven, op de rug gezien in wit hemd tijdens de CRO vergadering van 26 augustus. 

 


EINDE AAN DE VLIEGSCHAAMTE ?      

De afgelopen zomer stonden er 2500 auto's die geen cent betalen voor dat parkeren. In Eindhoven zijn die parkeergelden de belangrijkste bron van inkomsten. Ga maar na. Gemiddeld betaal je € 70 voor een week vliegveld parkeren in Nederland. Bij 2500 auto's hebben we het dan over € 175.000 per week!!  Voor een heel seizoen praat je over een paar miljoen euro. Dat geld laat MAA gewoon liggen. En dat kan omdat de Provincie toch wel bijspringt. Zo wil ik ook wel ondernemen! Die Provincie dat zijn wij toch, alle belasting betalende Limburgers. Ik zou dat geld liever wel innen en besteden aan schonere lucht in Limburg. 

Reactie van MAA hierop: "Met Corendon is een fee (vergoeding) afgesproken. De hoogte van dat bedrag betreft commerciële, concurrentie gevoelige informatie waarover wij geen mededelingen doen".  Inmiddels weten we van Jos Roeven dat die fee €20,- per ticket betreft. Dat is dus een schijntje van de werkelijke kosten. Want huur van de shuttlebussen, de chauffeurs en de twee beveiligers moeten ook nog meegerekend worden. Zo blijft MAA verliesgevend.  Econoom Walter Manshanden: "De enige plekken waar in de luchtvaartindustrie nog geld verdient wordt zijn de parkeerplaatsen". Hier niet dus !!!

"Sky Gates toestel op 45 m. landt op MAA, gelukkig verleden tijd!" 

Dat was de kop boven dit artikel van enkele weken geleden. Maar vrijdag 23 augustus melden verschillende inwoners van Schietecoven (gem. Meerssen) dat "het" weer terug is. En met "het" bedoelen ze het SKY GATES vrachtvliegtuig.

Afgelopen week nog meldde De Limburger en L1 nieuws dat er 10 % minder vracht op MAA is aangekomen door de 2500 m. baan,  en dat SKY GATES en Kalitta AIR MAA niet meer aandoen. Jammer dan. Bovenstaande foto is van zaterdag 24 augustus 14.10 uur en is het bewijs dat Sky Gates gewoon blijft komen. Actieve OmwonendenMAA houden alles goed in de gaten op MAA. Daarvoor hoeven ze soms alleen maar uit het raam te kijken ! 

Met die teruglopende vracht valt het ook reuze mee. MAA wil ons dat doen geloven. Maar ook hier attendeerden omwonenden ons op een "volle bak" aan vrachtvliegtuigen op zaterdag ochtend 24/8. 3 Vrachtkisten op het Noord platform en deze 2 grote jongens van SKY GATES en Saudi Cargo op het Oostplatform. (Overigens met de lichtmast is niks mis, dat kwam door de warmte.) 


 

Hier ziet u een foto van de CRO vergadering in het gemeentehuis van Beek. Op www.cromaastricht.nl kunt u nalezen waar die CRO voor staat en wie er zitting in hebben. Zo gauw er een datum bekend is hoort u dat van ons via de app en deze website. We rekenen weer op een volle publieke tribune.