Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Welkom op onze website! 


Website "omwonendenmaa" in 1 jaar 20.000 keer bekeken ! 

Vorig jaar 1 april werd de teller onder aan de pagina's geplaatst. Nadat we eerst enkele maanden proef gedraaid hebben. Die 20.000 bezoekers zijn natuurlijk geen unieke bezoekers maar een groot gedeelte van onze 425 omwonenden en Alliantie leden die regelmatig de site raadplegen voor informatie. 62% Heeft de site bij favorieten staan en de pagina's home 50%, nieuws 33% en WOZ met 23% scoren bij bezoekers. 139 Bezoekers stelden een vraag of reageerden op een artikel. Erg interactief is dat natuurlijk niet dus daar ligt nog werk. De website is naast de dagelijkse app informatie van Tom Sijstermans en de kwartaal bijeenkomsten een van de 3 kanalen die we inzetten om de communicatie met onze achterban vorm te geven. 

  

 

Leuk u hier te ontmoeten. 

We gaan proberen u hier wekelijks van informatie te voorzien zodat u op de hoogte blijft. En dat is hard nodig want er is de laatste tijd veel gebeurd. U leest dat in de krant, ziet het bij L1 of 1Limburg, de Geulbode of de Nuutsbaeker en nu dus hier op onze website. 

Wij zijn de omwonenden van het vliegveld. Dat wonen varieert van 140 m. tot een paar kilometer van de baan. Denk aan Geulle, Moorveld, Kasen, Bunde, Meerssen, Amby, Rothem, Schietecoven, Humcoven, Ulestraten, Genhout, Kelmond, Geverik, Beek etc.  

Wij hebben de afgelopen decennia in harmonie kunnen leven en wonen met de luchthaven, maar sinds het najaar 2017 is de balans danig verstoord. Onze leefomgeving en vooral gezondheid komt in het gedrang en dat pikken we niet. We zijn actievoerders die met argumenten het gesprek aangaan maar ook met oplossingen komen.

Via deze website, de digitale nieuwsbrief van de Alliantie, dagelijkse Whats App berichten en regelmatige bijeenkomsten in de Notenbalk in Ulestraten houden we u op de hoogte van onze activiteiten. Inmiddels is OmwonendenMAA met 425 burgers een burgerinitiatief waar rekening mee gehouden wordt.

In deze tijd van nep-nieuws verzeker ik u dat we ons uiterste best doen om de feiten te controleren en ook onze foto's zijn niet bewerkt, of het staat er uitdrukkelijk bij vermeld. Hebt u informatie of foto's voor deze website neem dan contact op met omwonendenmaa@gmail.com en we overleggen samen hoe en wat we zullen plaatsen.  

Met vriendelijke groet,

Lou Wanten, webredacteur.Waar staan we nu, in januari 2020, en hoe ziet de omgeving eruit

De beweging tegen de vlieghinder in Zuid-Limburg, die met name wordt veroorzaakt door de uitbreiding van MAA, is in de afgelopen 2 jaar sterk gegroeid. Er is toenemende steun voor ons streven naar beperking van de overlast, zoals o.a. blijkt uit de belangstelling voor de georganiseerde informatie-avonden, de massale ondertekening van de petitie en de vele aanwezigen bij de aanbieding in het Provinciehuis.

Parallel daaraan is er in het afgelopen jaar veel publicitaire aandacht geweest en is er het nodige verschoven in de publieke opinie.

 

Ook politiek gezien is er sprake van een positieve ontwikkeling. Was er in 2014 nog slechts één partij in Provinciale Staten tegen het besluit om MAA te activeren, nu hebben liefst zeven partijen (helaas nog geen meerderheid) zich sterk gemaakt voor een onafhankelijke MKBA vóór het doen van nieuwe investeringen. Ook een aantal gemeenten in het Heuvelland hebben zich kritisch over de ontwikkeling van MAA uitgesproken.

 

Wat de ontwikkeling van de luchthaven zelf betreft: eind 2018 heeft de Provincie de ingediende aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit in moeten trekken. De geformuleerde ambities, noodzakelijk om te kunnen spreken van een ‘rendabele’ luchthaven, bleken niet te passen binnen de beschikbare geluidsgebruikruimte. En eind 2019 gaf de exploitant de pijp aan Maarten, d.w.z. aan de Provincie. Die is nu behalve eigenaar ook – tegen wil en dank en niet gekwalificeerd – exploitant.

 

Waarmee bewezen is dat niemand (Omniport niet, de Schipholgroep niet en ook Durmaz niet) zich wil branden aan de exploitatie van deze luchthaven, zelfs ondanks de vele miljoenen die de Provincie Limburg bijlapt.

 

Alleen het Provinciaal Bestuur zelf moet er nog achter komen dat men een doodlopende weg is ingeslagen: tegen de markt in een luchthaven overeind houden die opereert aan de onderkant van de markt, met vliegverkeer dat meer schade doet dan iets toevoegt aan de regionale economie.

 

De ambities waarmee Provinciale Staten in 2014 zijn verleid tot het storten van 80 miljoen en méér, zijn niet gerealiseerd en daarover wordt ook niet meer gesproken: zoals een lijnverbinding met een ‘echte’ luchthaven en MAA als bestemming voor toeristen uit allerlei buitenlanden.

 

Binnen dit gegeven zijn er in het afgelopen jaar onder druk van onze beweging beperkte verbeteringen tot stand gebracht (geluidsmetingen, ontmoedigingsbeleid bepaalde typen vliegtuigen, voorbereiding aanschaf walstroom).

Internationaal is de trend van een selectief gebruik van de luchtvaart onomkeerbaar. En van een ‘normale’ behandeling van de luchtvaart in het economisch verkeer, incl. het betalen van belastingen als ieder ander en het voldoen aan een reëel normenkader (lawaai, uitstoot enz.), versneld inzetten op innovatie, railtransport als vervanging voor de kortere trajecten, enz. 

 

Wat daarvan terugkomt in de Nationale Luchtvaartnota, die binnenkort in concept verschijnt, is de vraag. Ook welke ruimte die Nota aan de ontwikkeling van MAA zal geven. Wel is duidelijk dat deze Luchtvaartnota, de ‘regionale vertaling’ daarvan en de voorbereiding van de aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit eind 2020 veel van onze aandacht zal vragen.

Paul Jansen

Frank Wormer.